Bez względu na wiek psa uszkodzenia układu kostno-stawowego, takie jak: stłuczenia, złamania, zwichnięcia bardzo często powodują u psa kulawiznę. Przyczynami wywołującymi wyżej wymienone uszkodzenia są na ogół: upadek, uderzenie o przeszkodę, kopnięcie, wypadek, zawiśnięcie na jednej kończynie lub nieprawidłowe stąpnięcie.

Bardzo często jednak przyczyny kulawizny należy doszukiwać się w chorobach, aniżeli urazach mechanicznych. Biorąc pod uwagę wiek psa można podzielić schorzenia na grupy: